ProCit
Til tjeneste for små bedrifter
Adresse: Ivar Aasensgt 38, 3683 Notodden  Telefon: +47 97464121   Epost: gsm@procit.no 

Gullborg Straume Moen

Eier og driver av ProCit

ProCit er et enkeltpersonforetak som ble etablert høsten 2005
Med bakgrunn i lang erfaring kan jeg levere tjenester innen administrasjon, enkle regnskap, lønn, HR/personal og øvrige kontorrelaterte oppgaver.
Var tidligere med i et kontorfellesskap i ØTA-bygget (Tveiten) på Notodden, men på grunn av oppløsning og flytting av dette fellesskapet har jeg valgt å opprette et hjemmekontor i vår bolig.
Jeg yter bistand til både firmaer, foreninger og privatpersoner, fra de enkle oppgaver til de mer avanserte og fra enkeltstående til faste oppdrag.

  Se under tjenester og CURRICULUMVITAE_2012_GSM.pdf for mer informasjon.