ProCit
Til tjeneste for små bedrifter
Adresse: Ivar Aasensgt 38, 3683 Notodden  Telefon: +47 97464121   Epost: gsm@procit.no 

 

Rådgivning og bistand innen
ADMINISTRASJON, KONTORTJENESTER, REISER OG HR/PERSONAL
 
 
   Store besparelser ved å få hjelp til det dere ikke
   kan eller ønsker å gjøre selv 
 
  • Frigjøring av tid til andre oppgaver

  • Hjelp i perioder med høy belastning, eller vikar ved sykdom og
    annet fravær

  • Slipper arbeidsgiveransvar, arbeidsgiveravgift og andre sosiale kostnader

  • Betaler kun for effektiv tid, for faste eller enkeltstående oppdrag

  • Se Om ProCit og Tjenester for mer informasjon